Waarde van water

De groeiende waarde van water stijgt. Het is nodig om samen op te trekken en ons voor te bereiden op de specifieke uitdagingen voor de toekomst van West Nederland. Doel van Value4Water is kennisdelen, inspireren en activeren en een platform te zijn dat trends, pilots en ontwikkelingen op het gebied van water en alles wat daarmee samenhangt, onder de aandacht brengt.

Lees meer in over de toekomstverkenning, strategische opties en handelingsperspectieven.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin