Slimmer gebruik van water

De nieuw te bouwen wijk op voormalig vliegveld Valkenburg bij Katwijk in Zuid-Holland biedt  kansen voor het slimmer gebruik van water. De 5.600 woningen worden in de toekomst centraal verwarmd door een warmtenet met de opslag van warmte en koude en krijgen een nieuwe vorm van sanitatie waarbij afvalwater net als afval wordt gescheiden om ter plekke te worden gezuiverd voor hergebruik.
 

Oplossingen
In het filmpje is te zien welke concrete oplossingen Dunea en Rijnland hebben bedacht  voor de nieuwbouwwoningen op Valkenburg. Normaal gesproken worden  toiletwater, douche- en keukenwater en soms ook nog hemelwater via dezelfde rioolpijp afgevoerd. Nieuwe sanitatie houdt in dat afvalwater aan de bron wordt gescheiden. Net zoals bij scheiding van afval, zijn bij gescheiden inzameling van afvalwater voordelen te behalen. In toiletwater zitten ziektekiemen, medicijnresten en microverontreinigingen. Die kunnen veel effectiever worden gezuiverd als het apart wordt ingezameld. Het komt dan ook nauwelijks meer terecht in het oppervlaktewater. Ook kan beter grondstoffen en biogas worden teruggewonnen.

Schoner
Het overige ‘grijze’ water, zoals het douchewater, is vele malen schoner. Dat wil het hoogheemraadschap lokaal zuiveren, zodat het voor het dorp een extra zoetwatervoorziening kan zijn. De kleine ‘zoetwaterfabriek’ kan ook een plek zijn voor innovatieve zuiveringstechnieken.

Warmtenet
Het warmteconcept voor de nieuwbouw op voormalig vliegveld Valkenburg bestaat uit een warmtenet dat kan worden gevoed vanuit verschillende warmtebronnen. Een soort centrale verwarming voor het hele dorp, waar water doorheen stroomt dat van een bepaalde temperatuur wordt voorzien. Bijvoorbeeld door de warmte of koude van water uit een transportleiding voor drinkwater.

Energiebron
Water is een duurzame energiebron vanwege de temperatuur. Die kun je aftappen en bewaren voor een later moment. In de zomer is water warmer dan in de winter. Die warmte kun je opslaan en gebruiken als het kouder wordt. Voor de woningen in de nieuwe wijk geeft dit een goede basistemperatuur. Om het verder op te warmen zal een efficiënte elektrische warmtepomp worden geïnstalleerd per blok huizen.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin