Privacy

Value4Water is een initiatief van waterdrinkbedrijf Dunea het het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Beide bedrijven hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vanuit Value4Water respecteren Dunea en Rijnland de privacy van alle contacten en gebruikers die via deze website tot stand komt en draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van eventuele persoonlijke informatie die wij verwerken.

Wij nemen daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en Telecommunicatiewet in acht.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Disclaimer

De website van Value4Water wordt met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hierbij wordt gestreeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie op deze site.

Aansprakelijkheid van Dunea of Rijnland voor welke schade dan ook, ontstaan door de toegang tot de website Value4Water of het gebruik van hetgeen op deze website wordt aangeboden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Dit geldt eveneens voor de gevolgen van het (al dan niet tijdelijk) niet toegankelijk zijn van de website Value4Water, om welke reden dan ook.

De website Value4Water is voor iedereen toegankelijk en maakt gebruik van cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers, zodat wij de website verder kunnen optimaliseren.

Gegevensuitwisseling met derden of andere Google diensten is uitgeschakeld