Over Value4water

West-Nederland is op allerlei fronten in transitie: bevolkingsgroei, klimaatverandering, bodemdaling, zoetwaterschaarste, de transitie naar een circulaire economie, de energietransitie, biodiversiteit en landbouwtransitie. Water speelt in alle opgaven een centrale rol. Het is het schaarse goed in de nieuwe economie van een groene en duurzame samenleving. De waarde van water wordt onvoldoende herkend. Water moet meer een sturend worden in de transities waar we voor staan. Vernieuwing, innovatie en samenwerking tussen verwachte en onverwachte partners is nodig. Alleen dan houden we de delta van West-Nederland ook voor de verdere toekomst leefbaar.

Vernieuwing en innovatie zijn nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven wonen, werken en recreëren in de delta van West-Nederland. Dat is de oproep van het platform V4W en het netwerk ZWA. Maar hoe? 

Zoetwateralliantie en Value4water

Om de antwoorden en oplossingen te vinden slaan verschillende partijen de handen ineen. De Zoetwateralliantie (klik hier voor het manifest) wordt een steeds waardevoller netwerk, maar bestaat alleen op LinkedIn. Value4water is een initiatief van Rijnland en Dunea en heeft een bredere insteek – het is een platform. Het brengt daar trends, pilots en ontwikkelingen op het gebied van water en alles wat daarmee samenhangt, onder de aandacht. Beide initiatieven creëren op hun eigen manier urgentie en bewustzijn rondom het zoetwatervraagstuk.

Voortaan zal de Zoetwateralliantie haar onepagers en nieuwe inzichten niet alleen in de LinkedIngroep maar ook hier delen. Zo krijgen we een groter bereik en hebben we naast de LinkedIn groep ook deze website waar mensen meer informatie kunnen vinden. Ook de vernieuwende initiatieven zullen op beide podia gedeeld worden. Samen denken we de urgentie en inspiratie die nodig is om slimme oplossingen voor de toekomst van onze delta te bedenken sterker neer te kunnen zetten.

Het gedachtegoed Value4water is verweven in Koers van Dunea: groeiende waarde van duin & water. De trendanalyse, de richtingen voor vernieuwing en het gedachtengoed van Value4water heeft aan de basis gestaan van de nieuwe koers en visie van Dunea.

Groeiende waarde van water

De totale optelsom van klimaat- ontwikkeling, bevolkingsgroei, de opgave van de energietransitie en circulaire economie, de digitalisering en de komst van nieuwe spelers door de globalisering, wordt onvoldoende gezien en gaat de inrichting van West-Nederland ingrijpend veranderen.