Kennisbank

Duurzaamheid

Zoetwateralliantie

Zoet water dreigt een schaarse grondstof te worden in de Zuidwestelijke Randstad. Verbeteren van wat we doen en hoe we denken is niet meer genoeg om tot oplossingen te komen.

Lees verder »
Circulaire economie

Naar een circulaire waterketen

De watersector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire  economie. Door het watersysteem meer circulair in te richten en water,  energie en grondstoffen terug te winnen. Dat vergt samenwerking

Lees verder »
Kennisbank

Nederland na Corona

De Corona crisis raakt ons allemaal en legt systeemfouten akelig  bloot. Iedereen is bezig met het herijken van zijn strategie, maar  met de deuren dicht. Tijd om ze open te

Lees verder »