Vernieuw met ons mee

Value4Water gaat over de groeiende waarde van water. Wat is er nodig om ook in 2050 nog te kunnen wonen, werken en recreëren in West-Nederland?  Initiatiefnemers Dunea en Rijnland werken aan de toekomstbestendigheid van drinkwater, sanitatie en waterbeheer. Maar er is meer nodig. Met Value4Water roepen wij organisaties op om samen met ons of zelfstandig initiatieven te ontwikkelen en ideeën te bedenken ter voorbereiding op de toekomst. Denk mee, doe mee en sluit je aan bij Value4Water.

“De totale optelsom van klimaat- ontwikkeling, bevolkingsgroei, de opgave van de energietransitie en circulaire economie, de digitalisering en de komst van nieuwe spelers door de globalisering, wordt onvoldoende gezien en gaat de inrichting van West-Nederland ingrijpend veranderen.”